Gimnazjum nr 3

Komunikaty zobacz archiwum »

12 lutego 2010 08:27

REKRUTACJA do I klasy Gimnazjum

 

 

Ze względu na organizację roku szkolnego 2010 / 2011   termin składania podań o przyjęcie do I klasy naszego gimnazjum (wzór podania w załączeniu)  upływa    31 marca  2010r.

Gimnazjum w roku szkolnym  2010 / 2011  będzie prowadziło klasy o profilu sportowym  piłki ręcznej dziewcząt i chłopców, lekkiej atletyki dziewcząt i chłopców.

Egzamin  sprawnościowy do  klas sportowych odbędzie się w dniach:

-          16 kwietnia  2010r.  (piątek)  do klas piłki ręcznej       o godz. 1500 

-          09 kwietnia  2010r.  (piątek)  do klasy lekkiej atletyki o godz. 1500  hali sportowej naszej szkoły (należy zabrać ze sobą strój sportowy    i obuwie zmienne).

Do podania należy również dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (lekarz pierwszego kontaktu)      i braku przeciwwskazań do uprawniania w/w dyscyplin.

W roku szkolnym 2010 / 2011 odbędzie się nabór dzieci do klasy I z rozszerzonym językiem angielskim. Egzamin do tej klasy odbędzie się 15.04.2010r. o godz. 1500.

Szkoła będzie prowadziła klasy integracyjne według zapotrzebowania. Do podania należy dołączyć zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności. Klasy mogą liczyć do 20 uczniów.  .

Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie naszego gimnazjum przyjmowani są do szkoły –      z urzędu.

Absolwenci szkół podstawowych – zamieszkali poza obwodem naszego gimnazjum – mogą być przyjęci        w przypadku, gdy szkoła dysponuje  wolnymi miejscami   wg kryteriów:

a)       oceny z przedmiotów,

b)       ocena za zachowanie,

c)       szczególne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie np. : laureaci konkursów przedmiotowych , sportowych i innych.

U W A G A !

Uczniowie z rejonu, którzy nie złożą swojego  podania  w /w terminie nie będą ujęci na liście

przyjęcia. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły poza złożonym w terminie podaniem będzie dostarczenie do sekretariatu szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik  sprawdzianu po kl. VI                        do  29  czerwca  2010r. O przyjęciu ucznia do danej klasy decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

  

Data wytworzenia dokumentu: 03.02.2010
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2010 08:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 962
12 lutego 2010 08:35 (Administrator) - Zmiana treści dokumnetu.
12 lutego 2010 08:28 (Administrator) - Dodanie załącznika.
12 lutego 2010 08:27 (Administrator) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl