Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

27 stycznia 2010 12:24 (Administrator) Statut: Statut Gimnazjum nr 3 w Tczewie: Zmiana treści dokumnetu.
27 stycznia 2010 12:14 (Administrator) Statut: Statut Gimnazjum nr 3 w Tczewie: Zmiana treści dokumnetu.
27 stycznia 2010 12:08 (Administrator) Statut: Statut Gimnazjum nr 3 w Tczewie: Utworzenie dokumentu.
27 stycznia 2010 12:03 ( ) Osoby: Danuta Wiącek: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 12:02 ( ) Osoby: Bożena Mgłosiek: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 12:02 ( ) Osoby: Teresa Szlija: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 12:01 ( ) Osoby: Dorota Stawicka: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 12:01 ( ) Osoby: Leszek Polenz: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 12:01 ( ) Osoby: Janina Osielska: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 12:01 ( ) Osoby: Zygmunt Ludwichowski: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 12:00 ( ) Osoby: Marian Kościelniak: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 12:00 ( ) Osoby: Kazimiera Koper: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 11:59 ( ) Osoby: Janusz Koliński: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 11:59 ( ) Osoby: Zyta Klińska: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 11:59 ( ) Osoby: Mirosław Klinkosz: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 11:58 ( ) Osoby: Ewa Kleinschmidt: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 11:58 ( ) Osoby: Ewa Gdaniec: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 11:58 ( ) Osoby: Sabina Dukowska: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 11:57 ( ) Osoby: Grażyna Domian: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 11:57 ( ) Osoby: Bogdan Cylman: Dodanie osoby.
27 stycznia 2010 11:57 ( ) Osoby: Wanda Banul: Dodanie osoby.
18 stycznia 2010 22:25 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Psycholog.
18 stycznia 2010 22:25 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Usunięcie stanowiska.
18 stycznia 2010 22:24 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: psycholog.
18 stycznia 2010 22:22 ( ) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Specjalista.
18 stycznia 2010 22:22 ( ) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Sekretarka.
18 stycznia 2010 22:21 ( ) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Główny księgowy.
18 stycznia 2010 22:21 ( ) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: główny księgowy.
18 stycznia 2010 22:19 ( ) Stanowiska: Dodanie stanowiska: główny księgowy.
18 stycznia 2010 22:18 ( ) Osoby: Maria Szwarc: Dodanie osoby.
18 stycznia 2010 22:17 ( ) Osoby: Jacek Wiśniewski: Dodanie osoby.
18 stycznia 2010 12:21 ( ) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: Skarbnik Samorządu.
18 stycznia 2010 12:20 ( ) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: Zastępca Przewodniczącego Samorządu.
18 stycznia 2010 12:20 ( ) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: Przewodnicząca Samorządu.
18 stycznia 2010 12:18 ( ) Osoby:: Dodanie osoby.
18 stycznia 2010 12:18 ( ) Osoby:: Dodanie osoby.
18 stycznia 2010 12:18 ( ) Osoby:: Dodanie osoby.
18 stycznia 2010 12:10 ( ) Osoby: Hanna Kowalska: Dodanie osoby.
18 stycznia 2010 12:10 ( ) Osoby: Urszula Grzegorzewska: Dodanie osoby.
18 stycznia 2010 12:09 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Pedagog.
18 stycznia 2010 12:09 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Pedagog.
18 stycznia 2010 12:09 ( ) Osoby: Marek Brejski: Dodanie osoby.
18 stycznia 2010 12:03 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel historii.
18 stycznia 2010 12:02 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel historii i religii.
18 stycznia 2010 12:02 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel geografii.
18 stycznia 2010 12:01 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel wychowania fizycznego.
18 stycznia 2010 12:01 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel wychowania fizycznego.
18 stycznia 2010 12:01 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Wcedyrektor, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
18 stycznia 2010 12:00 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel religii.
18 stycznia 2010 12:00 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel fizyki.
Ilość wyświetleń: 7792
Realizacja: Superszkolna.pl